Stypendia socjalne i specjalne przyznane

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które najpóźniej wczoraj zostały zaakceptowane przez Komisję Stypendialną (czyli otrzymały w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia), zostały dziś rozpatrzone.

W celu sprawdzenia statusu swojego wniosku należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego (po najbliższej migracji danych - ma się ona odbyć dziś ok. 4.00 w nocy) i odnaleźć wniosek w sekcji Dla studentów > Moje studia > Wnioski. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie znajdzie się tam również informacja o wysokości przyznanego stypendium.

Od tego roku akademickiego warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium jest odebranie decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie jego przyznania! Decyzje będą wydawane w Dziekanacie od 29 października do 5 listopada. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej po jej odebraniu (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).

Pierwsza wypłata stypendium (osobom, które odebrały decyzje!!!) będzie miała miejsce 18 listopada.