Archiwum kategorii: Bez kategorii

Akademiki – wolne miejsca

Od tego roku zmienia się formuła ubiegania się o miejsce w domu studenta z puli wolnych miejsc.

5 października o 21:00 zostanie uruchomiona tura rejestracji za pośrednictwem Rejestracji żetonowej w systemie USOSweb. To tura typu kto pierwszy ten lepszy – nie liczą się żadne kryteria dochodowe.

Wszystkie szczegóły, z którymi należy się zapoznać dostępne pod adresem:
Ubieganie się o miejsce w domu studenta z puli niewykorzystanych miejsc

Wnioskowanie o stypendia

Już dziś, 2 października, o 21:00 rusza możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o stypendium rektora dla najlepszych studentów w systemie USOSweb Kampusu Centralnego (nie wydziałowego).

Aby wniosek był rozpatrywany należy go zatwierdzić w systemie, wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu do:
- 10 pażdziernika w przypadku stypendiów socjalnych i specjalnych,
- 16 pażdziernika w przypadku stypendium rektora.

Przez dostarczenie rozumie się:
- osobiste doniesienie (liczy się data dostarczenia),
- wysłanie z terytorium Polski listem poleconym (liczy się data wysyłki),
- wysłanie z zagranicy (liczy się data dotarcia przesyłki do Komisji).

Osoby które złożą wniosek o stypendium socjalne i specjalne po 10.10 nie dostaną wypłaty za październik nawet jeśli wniosek był złożony w systemie w terminie! Wniosek o stypendium Rektora dostarczony po 16.10 nie będzie rozpatrywany, niezależnie od terminu zarejestrowania wniosku w systemie!

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt. Informacje o dyżurach będziemy publikować na bieżąco. Ostatniego dnia wnioskowania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na żadne pytania ze względu na natłok wnioskujących, zalecamy złożyć wniosek wcześniej by nie oczekiwać w długiej kolejce. Załączniki można będzie dostarczyć w wyznaczonym terminie po 10 i 16.10.

Wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2017/2018

Już 8 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o miejsce w Domu Studenta. W związku z tym zapraszamy na dodatkowy dyżur w najbliższy czwartek 8 czerwca 2017r. w godzinach 12-15 do pokoju 1.17.
Zachęcamy do sprawnego wypełnienia wniosku i kompletowania niezbędnych dokumentów oraz do jak najszybszego ich dostarczania do Komisji lub do p. Zduńczuka do Dziekanatu (poza godzinami dyżurów Komisji) w celu uzyskania informacji o ewentualnych brakach. w I turze będą rozpatrywane wyłącznie wnioski, które będą kompletne w dniu 5 lipca 2017r.
Stałe dyżury w semestrze letnim pozostają bez zmian.

W najbliższym czasie zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Tura wnioskowania zostanie otwarta o godzinie 20, zapraszamy do złożenia pozostałych dokumentów oraz na konsultacje.

Stypendium rektora 2015/2016 – Aktualności.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów zostały przekazane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, która zajmuje się ich rozpatrzeniem. Wszystkich wnioskujących prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie. Na wydanie decyzji należy czekać do grudnia 2016 roku. Życzymy cierpliwości i powodzenia.

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017

Powracają cotygodniowe dyżury Komisji Stypendialnej. W tym semestrze będziemy na Was czekać w następujących terminach:

wtorek 15:00 – 16:00.
środa 12:00 – 13:00.

Osoby, którym powyższe terminy nie pasują, mogą się z nami umówić na spotkanie w innym terminie, pisząc do nas maila lub wiadomość na facebooku.

Znajdziecie nas jak zawsze na pierwszym piętrze, w pokoju 1.17 (zaznaczonym na niebiesko na tej mapce).