Rozpatrywanie wniosków o stypendium rektora rozpoczęte

Odwoławcza Komisja Stypendialna, odpowiedzialna za przyznawanie stypendium rektora, rozpoczęła akceptowanie wniosków o przyznanie tego stypendium. Status każdego wniosku powinien w najbliższym czasie zmienić się ze Złożony na Gotowy do rozpatrzenia lub, jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, na Rozpatrzony negatywnie. Spośród osób, których wnioski otrzymają status Gotowy do rozpatrzenia, zostaną wyłonione te, którym stypendium zostanie przyznane.

OKS prosi o regularne sprawdzanie maila, który został podany we wniosku o stypendium. To właśnie na nim pojawi się wiadomość z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium oraz możliwości odebrania decyzji. Od tego roku akademickiego odebranie decyzji OKS o przyznaniu stypendium jest warunkiem koniecznym otrzymania jego wypłaty!

Stypendia zostaną przyznane najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie, decyzje będzie można odbierać w grudniu. W grudniu także nastąpi pierwsza wypłata stypendium (tylko osobom, które odbiorą decyzje).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.