Wnioski o stypendia socjalne i specjalne na rok akademicki 2015/2016 rozpatrzone

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które nie zawierały braków formalnych, zostały rozpatrzone. Jeśli Twój wniosek ma w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia lub Rozpatrzony, zgłoś się do dziekanatu w celu odebrania decyzji Komisji Stypendialnej – znajdziesz na niej informację o tym, czy stypendium zostało Ci przyznane, a jeśli tak – w jakiej kwocie. Decyzje będą wydawane w dziekanacie (pok. 1.08) przez p. Mateusza Zduńczuka w następujących terminach:

  • piątek, 6 listopada, w godz. 12:00 – 14:00,
  • poniedziałek, 9 listopada, w godz. 11:00 – 14:00.

Odebranie decyzji jest warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium! Jeśli otrzymałeś stypendium i nie odbierzesz decyzji w podanych wyżej terminach, pierwsza wypłata Twojego stypendium opóźni się o co najmniej miesiąc.

Pierwsza transza stypendiów socjalnych i specjalnych (za listopad wraz z wyrównaniem za październik) zostanie wypłacona (tylko osobom, które odbiorą decyzje!!!) 17 listopada.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).