Wnioskowanie o stypendia

Już dziś, 2 października, o 21:00 rusza możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o stypendium rektora dla najlepszych studentów w systemie USOSweb Kampusu Centralnego (nie wydziałowego).

Aby wniosek był rozpatrywany należy go zatwierdzić w systemie, wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu do:
- 10 pażdziernika w przypadku stypendiów socjalnych i specjalnych,
- 16 pażdziernika w przypadku stypendium rektora.

Przez dostarczenie rozumie się:
- osobiste doniesienie (liczy się data dostarczenia),
- wysłanie z terytorium Polski listem poleconym (liczy się data wysyłki),
- wysłanie z zagranicy (liczy się data dotarcia przesyłki do Komisji).

Osoby które złożą wniosek o stypendium socjalne i specjalne po 10.10 nie dostaną wypłaty za październik nawet jeśli wniosek był złożony w systemie w terminie! Wniosek o stypendium Rektora dostarczony po 16.10 nie będzie rozpatrywany, niezależnie od terminu zarejestrowania wniosku w systemie!

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt. Informacje o dyżurach będziemy publikować na bieżąco. Ostatniego dnia wnioskowania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na żadne pytania ze względu na natłok wnioskujących, zalecamy złożyć wniosek wcześniej by nie oczekiwać w długiej kolejce. Załączniki można będzie dostarczyć w wyznaczonym terminie po 10 i 16.10.