Stypendium Rektora 2014/2015

Od 1 października od godziny 21.00 w centralnym USOSwebie UW można składać wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2014/2015. Stypendium to przyznawane jest na podstawie wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Nowością w tegorocznym stypendium Rektora jest to, że mogą o nie wnioskować również studenci I roku studiów I stopnia, mający osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wszystkie ważne informacje – w tym wykaz uznawanych osiągnięć – znajdziecie tutaj.