Terminy kwaterowania w akademikach

Terminy kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2014/2015:

dla cudzoziemców – od 15 września do 6 października 2014 r.;

dla pozostałych osób – od 22 września do 6 października 2014 r.

Przed zakwaterowaniem koniecznie zajrzyj tutaj.

Zgodnie z Regulaminem domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego student, któremu przyznano miejsce w akademiku, powinien zakwaterować się w nim zgodnie z podanymi powyżej terminami – niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca. Jeśli praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają Ci zakwaterowanie we wskazanych terminach, masz obowiązek zawiadomić o tym kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakwaterowaniem w akademiku na czas kursu Start, skontaktuj się z panią Agatą Meissner.