Kwaterowanie w akademikach na rok 2015/2016

Terminy kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2015/2016:

dla cudzoziemców – od 14 września do 5 października 2015 r.;

dla pozostałych osób – od 21 września do 5 października 2015 r.

Przed zakwaterowaniem koniecznie zajrzyj tutaj.

Zgodnie z Regulaminem domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego student, któremu przyznano miejsce w akademiku, powinien zakwaterować się w nim zgodnie z podanymi powyżej terminami – niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca. Jeśli praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają Ci zakwaterowanie we wskazanych terminach, masz obowiązek zawiadomić o tym kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

Osoby, które chciałyby jeszcze otrzymać miejsce w akademiku, prosimy o kontakt mailowy lub przez facebooka.