Kwoty stypendiów i progi dochodowe 2015/2016

Znamy już progi dochodu uprawniające do uzyskania stypendium socjalnego, a także kwoty stypendiów: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016.

O stypendium socjalne można się ubiegać tylko wtedy, gdy wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie przekracza:
  • w przypadku wniosków złożonych w październiku – 895 zł,
  • w przypadku wniosków złożonych w listopadzie i później – 950 zł.

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego to 1055 zł minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych (jeśli jednak wynik jest niższy niż 220 zł, stypendium wyniesie 220 zł).
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest wyższe od „zwykłego” stypendium socjalnego o 165 zł.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie wynosiło mięsięcznie:
  • 470 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 360 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 250 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Od tego roku akademickiego stypendia przyznawane są na dziewięć miesięcy, a nie, jak to było wcześniej, na dziesięć miesięcy.
Wnioski o stypendia będziecie mogli składać od 1 października. Pod koniec września opublikujemy szczegółowe informacje o tym, jak wygląda procedura wnioskowania o każde ze stypendiów.

Kwoty stypendiów i progi do stypendium socjalnego na rok akademicki 2015/2016 zostały ustanowione Postanowieniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 września 2015 r. Treść postanowienia znajdziecie tutaj.