Decyzje o stypendiach socjalnych

Informujemy, że decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego są już do odebrania w dziekanacie u p. Zduńczuka. Decyzje te nie będą wysyłane. Zapraszamy po odbiór.