W czasie sesji i ferii nie dyżurujemy

Na czas sesji egzaminacyjnej i ferii zimowych dyżury Komisji Stypendialnej zostają zawieszone. W pilnych sprawach możecie kontaktować się z nami drogą mailową.

Wnioski o stypendia i inne dokumenty można składać w Dziekanacie, u pana Mateusza Zduńczuka.