Dyżury w czasie letniej sesji egzaminacyjnej i wakacji

Na czas sesji egzaminacyjnej i wakacji, czyli w okresie od 17 czerwca do 30 września, zostają zawieszone stałe dyżury Komisji Stypendialnej.

W związku z tym, że letnia sesja i wakacje to okres wnioskowania o miejsca w akademiku, będziemy organizować specjalne dyżury, podczas których będziecie mogli złożyć wniosek lub znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. W najbliższym tygodniu dyżury te odbędą się w następujących terminach:

  • środa, 17 czerwca w godzinach 15:00 – 17:00,
  • czwartek, 18 czerwca w godzinach 12:00 – 15:00 oraz 16:00 – 18:00,
  • piątek, 19 czerwca w godzinach 10:00 – 12:00.

Terminy dyżurów w późniejszym okresie będą ustalane na bieżąco – informacje o nich będziemy zamieszczać po prawej stronie, w sekcji Dyżury, a także w zakładce Kontakt.

Zawsze możecie też uzyskać pomoc lub umówić się z nami na indywidualne spotkanie mailowo lub za pośrednictwem naszego profilu na fb.

Wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2015/2016

Od 25 maja można składać wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2015/2016. Wszystkie niezbędne informacje dla osób, które chcą zamieszkać w akademiku, znajdują się tutaj.

Jednocześnie informujemy, że zawieszamy środowy dyżur. Od najbliższego tygodnia nasze dyżury będą się odbywały w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00 – 16.00. Niebawem uruchomimy dodatkowe dyżury z myślą o osobach składających wnioski o miejsce w akademiku.

Zmiany w terminach dyżurów

Od poniedziałku 13 kwietnia zmieniamy terminy dyżurów. Zastaniecie nas teraz w pokoju 1.17 w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 15.00 – 16.00. Zapraszamy!

Pamiętajcie, że można się z nami spotkać również w innym terminie – wystarczy umówić się mailowo.

Dyżury w semestrze letnim 2014/2015

W semestrze letnim dyżurujemy w następujących terminach:

poniedziałek 15.00 – 16.00,
wtorek 14.30 – 16.15.

To nie wszystko: możecie się z nami umawiać na spotkania także w innych terminach – zapraszamy do kontaktu mailowego.

Czekamy na Was jak zwykle w pokoju 1.17 (zaznaczonym na niebiesko na tej mapce). W zakładce Kontakt znajdziecie informacje o innych sposobach kontaktu z nami.

Rozpatrywanie wniosków o stypendium rektora rozpoczęte

Odwoławcza Komisja Stypendialna, odpowiedzialna za przyznawanie stypendium rektora, rozpoczęła akceptowanie wniosków o przyznanie tego stypendium. Status każdego wniosku powinien w najbliższym czasie zmienić się ze Złożony na Gotowy do rozpatrzenia lub, jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, na Rozpatrzony negatywnie. Spośród osób, których wnioski otrzymają status Gotowy do rozpatrzenia, zostaną wyłonione te, którym stypendium zostanie przyznane.

OKS prosi o regularne sprawdzanie maila, który został podany we wniosku o stypendium. To właśnie na nim pojawi się wiadomość z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium oraz możliwości odebrania decyzji. Od tego roku akademickiego odebranie decyzji OKS o przyznaniu stypendium jest warunkiem koniecznym otrzymania jego wypłaty!

Stypendia zostaną przyznane najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie, decyzje będzie można odbierać w grudniu. W grudniu także nastąpi pierwsza wypłata stypendium (tylko osobom, które odbiorą decyzje).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

10 listopada nie dyżurujemy

Dyżur Komisji Stypendialnej w najbliższy poniedziałek, 10 listopada 2014 r., nie odbędzie się. Przepraszamy za utrudnienia.

Stypendia socjalne i specjalne przyznane

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które najpóźniej wczoraj zostały zaakceptowane przez Komisję Stypendialną (czyli otrzymały w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia), zostały dziś rozpatrzone.

W celu sprawdzenia statusu swojego wniosku należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego (po najbliższej migracji danych - ma się ona odbyć dziś ok. 4.00 w nocy) i odnaleźć wniosek w sekcji Dla studentów > Moje studia > Wnioski. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie znajdzie się tam również informacja o wysokości przyznanego stypendium.

Od tego roku akademickiego warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium jest odebranie decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie jego przyznania! Decyzje będą wydawane w Dziekanacie od 29 października do 5 listopada. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej po jej odebraniu (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).

Pierwsza wypłata stypendium (osobom, które odebrały decyzje!!!) będzie miała miejsce 18 listopada.

Zmiana godzin dyżuru w piątek 24 października

Dyżur Komisji w piątek 24 października odbędzie się w nietypowych godzinach: od 9.00 do 12.00.

Jest to ostatnia szansa na uzupełnienie brakujących załączników do złożonych wniosków dla osób, które chcą otrzymać pierwszą wypłatę stypendium w listopadzie. Osoby, których wnioski zostaną uzupełnione o odpowiednie dokumenty później, otrzymają pierwszą wypłatę stypendium w grudniu – z ewentualnym wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Stypendium socjalne i stypendium specjalne w roku akademickim 2014/2015

Od 1 października 2014 r. od godziny 21.00 można składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015.

Szczegółowe informacje o stypendiach i procedurze ubiegania się o nie:

stypendium socjalne,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium Rektora 2014/2015

Od 1 października od godziny 21.00 w centralnym USOSwebie UW można składać wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2014/2015. Stypendium to przyznawane jest na podstawie wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Nowością w tegorocznym stypendium Rektora jest to, że mogą o nie wnioskować również studenci I roku studiów I stopnia, mający osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wszystkie ważne informacje – w tym wykaz uznawanych osiągnięć – znajdziecie tutaj.